Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
THEDUST: strona spółki
10.07.2024, 8:27

THD Istotna informacja na temat gry Serum realizowanej przez studio zależne Game Island

Zarząd The Dust S.A. (dalej: The Dust, Emitent) informuje, że w dniu 8 lipca 2024 r. Game Island S.A. (dalej: Game Island), spółka zależna od The Dust, podpisała aneks do umowy wydawniczej z Toplitz Productions GmbH (dalej: Toplitz) w zakresie finansowania produkcji pełnej wersji gry Serum (dalej: Gra, Serum) oraz własności intelektualnej do Gry.
Na podstawie aneksu prawa do własności intelektualnej Serum (IP - Intellectual Property) zostają przeniesione do Toplitz za wynagrodzeniem w wysokości 100 tys. Euro. Jednocześnie Game Island zobowiązała się do przeznaczenia otrzymanych środków na produkcję pełnej wersji Gry, zawierającej m.in. tryb multiplayer. Termin zakończenia produkcji pełnej wersji Gry to IV kwartał 2024 r. Co istotne, Game Island ma zapewniony udział w przychodzie ze sprzedaży Gry (revenue share) już od pierwszej sprzedanej kopii zarówno w wersji na komputery PC (produkowanej przez Game Island), jak i wersji na konsole, których produkcja będzie realizowana przez Toplitz. O umowie wydawniczej dotyczącej gry Serum Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 7/2022. Game Island jest spółką zależną od The Dust, dlatego umowa z Toplitz jest istotna dla obu spółek. Może ona mieć istotny wpływ na skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej The Dust.

Inne komunikaty