Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAMET: strona spółki
10.07.2024, 10:27

RAF Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. – uzupełnienie informacji.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 27/2024, Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanego do pełnienia funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24.06.2024 r.
Pan Grzegorz Pazura – Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie i posiadane kwalifikacje: Pan Grzegorz Pazura posiada wykształcenie wyższe - ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierunek Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Doświadczenie zawodowe: od 14.05.2021 – nadal – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, od 01.07.2020 – 13.05.2021 – Ministerstwo Aktywów Państwowych, od 20.11.2018 – 30.06.2020 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, od 01.02.2017 – 28.02.2019 – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., od 01.04.2016 – 31.01.2017 – Ministerstwo Energii, od 01.11.2014 – 31.03.2016 – Ministerstwo Skarbu Państwa, od 01.09.2009 – 31.10.2014 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Pan Grzegorz Pazura jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Pozostałe informacje: Pan Grzegorz Pazura oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty