Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SIM Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 10 lipca 2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmniejszenia stanu posiadania akcjonariusza Ragnar Trade Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty