Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CAPITEA: strona spółki
10.07.2024, 12:51

CAP Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu 9 lipca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Emitenta – DNLD HOLDINGS S.A R.L. zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 – tekst jednolity), dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty