Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
10.07.2024, 14:12

MRB Komunikat w sprawie rejestracji akcji serii L w KDPW

Zarząd spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”), informuje, że zgodnie z treścią wydanego w dniu 10 lipca 2024 r. Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2024/055, 12 lipca 2024 r. nastąpi rejestracja w KDPW 18.348.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki pod kodem ISIN: PLMRBUD00015.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty