Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-01
AQUABB
AQU Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r.
16,00
0,00
2019-09-30
AQUABB
AQU Informacja o powołaniu dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., w związku z odwołaniem i rezygnacją.
16,00
0,00
2019-09-30
AQUABB
AQU Informacja o uchwałach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 30 września 2019r.
16,00
0,00
2019-09-03
AQUABB
AQU Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 30 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.
16,00
0,00
2019-09-02
AQUABB
AQU Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
16,10
-0,62
2019-08-30
AQUABB
AQU Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019r.
16,20
-0,62
2019-08-23
AQUABB
AQU Rezygnacja członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A.
16,10
0,00
2019-08-09
AQUABB
AQU Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.
16,20
0,00
2019-08-08
AQUABB
AQU Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
16,20
0,00
2019-07-11
AQUABB
AQU Poziom nakładów na środki trwałe w budowle w I półroczu 2019r.
16,00
0,00
2019-06-19
AQUABB
AQU Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 14.06.2019r.
16,00
0,00
2019-06-14
AQUABB
AQU Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu „AQUA” S.A.
15,80
0,00
2019-06-14
AQUABB
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2019r.
15,80
0,00
2019-06-14
AQUABB
AQU Raport w sprawie dywidendy za rok 2018.
15,80
0,00
2019-05-23
AQUABB
AQU Korekta do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23.05.2019 r.
16,30
0,00
2019-05-23
AQUABB
AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza.
16,30
0,00
2019-04-30
AQUABB
AQU Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14.06.2019r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.
15,50
0,00
2019-04-17
AQUABB
AQU Informacja w sprawie dywidendy za rok 2018.
16,20
0,00
2019-03-19
AQUABB
AQU Informacja ws. proponowanej wysokości dywidendy za rok 2018.
16,00
-1,88
2019-01-29
AQUABB
AQU Szacowany wynik netto za 2018 rok
15,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona