Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-17
NOVINA
NOV Informacja na temat pożyczek udzielanych przez Emitenta
0,32
0,00
2019-10-16
NOVINA
NOV Zmiana stanu posiadania
0,32
0,00
2019-08-30
NOVINA
NOV Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect
0,28
+14,29
2019-08-02
NOVINA
NOV Informacja na temat istotnej wierzytelności Emitenta
0,38
0,00
2019-07-01
NOVINA
NOV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 25.06.2019 roku
0,38
0,00
2019-05-29
NOVINA
NOV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2019 roku
0,42
-9,52
2019-04-29
NOVINA
NOV Nabycie udziałów akcjonariusza dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta
0,42
0,00
2019-04-04
NOVINA
NOV Strategia działalności Emitenta
0,47
0,00
2019-02-19
NOVINA
NOV Zmiana stanu posiadania
0,42
0,00
2018-12-28
NOVINA
NOV Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Emitenta
0,44
0,00
2018-12-19
NOVINA
NOV Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Emitenta
0,42
0,00
2018-10-15
NOVINA
NOV Publikacja ogłoszenia o ofercie nabycia akcji serii C przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru
0,17
0,00
2018-10-03
NOVINA
NOV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 3 października 2018 roku
0,53
+13,21
2018-09-06
NOVINA
NOV Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 października 2018 roku
0,65
-3,08
2018-09-05
NOVINA
NOV Zmiana firmy Emitenta
0,65
0,00
2018-09-03
NOVINA
NOV Wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych
0,65
+3,08
2018-08-02
NOVINA
NOV Realizacja prognozy zysku netto na rok 2018
0,32
+393,75
2018-07-19
NOVINA
NOV Zmiana stanu posiadania. Nabycie akcji własnych.
0,32
0,00
2018-07-18
NOVINA
NOV Stanowisko Emitenta wobec tekstu zamieszczonego na portalu Bankier.pl
0,32
0,00
2018-07-14
NOVINA
NOV Zmiana stanu posiadania
0,32
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona