Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-17
BIOERG
BER Lista Akcjonariuszy posiadających 5 % na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
0,10
+1,03
2019-01-30
BIOERG
BER Harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku.
0,08
0,00
2018-10-03
BIOERG
BER Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez Zarząd Chemoservis- Dwory S.A. .
0,07
0,00
2018-06-19
BIOERG
BER Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.
0,10
0,00
2018-05-22
BIOERG
BER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku.
0,11
0,00
2018-05-18
BIOERG
BER Podpisanie znaczącej umowy.
0,08
+12,50
2017-12-21
BIOERG
BER Podpisanie istotnej umowy.
2017-10-23
BIOERG
BER Powzięcie istotnej informacji.
2017-07-06
BIOERG
BER Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Emitenta.
0,11
+18,18
2017-06-30
BIOERG
BER Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 29.06.2017 r.
0,15
0,00
2017-06-08
BIOERG
BER Udział akcjonariuszy akcji serii E i F w ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku.
0,12
+41,67
2017-06-08
BIOERG
BER Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku.
0,12
+41,67
2017-06-07
BIOERG
BER Aktualizacja strategii Bioerg S.A.
0,12
0,00
2017-06-02
BIOERG
BER Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
0,10
2017-02-01
BIOERG
BER Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
0,14
0,00
2016-12-28
BIOERG
BER Zawiadomienie na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/523
0,16
0,00
2016-12-28
BIOERG
BER Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Bioerg S.A.
0,16
0,00
2016-12-28
BIOERG
BER Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Bioerg S.A.
0,16
0,00
2016-12-28
BIOERG
BER Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów ponizej 10%- korekta.
0,16
0,00
2016-12-27
BIOERG
BER Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów- korekta.
0,12
+33,33
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona