Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-10
BLACKPOIN
BPN transakcje osoby zarządzającej
0,81
-5,52
2019-09-30
BLACKPOIN
BPN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2019 r.
0,68
0,00
2019-09-10
BLACKPOIN
BPN Zmiana proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na wniosek Akcjonariusza
0,68
-0,74
2019-09-03
BLACKPOIN
BPN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. na dzień 30 września 2019 r.
0,61
-2,44
2019-08-09
BLACKPOIN
BPN Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
0,68
-0,74
2019-07-22
BLACKPOIN
BPN wstępne wyniki za II kwartał 2019 r.
0,61
+0,82
2019-07-05
BLACKPOIN
BPN Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MARZawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,65
0,00
2019-07-03
BLACKPOIN
BPN ZWZ - lista akcjonariuszy
0,60
0,00
2019-05-31
BLACKPOIN
BPN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
0,55
0,00
2019-05-31
BLACKPOIN
BPN Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zaplanowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
0,55
0,00
2019-05-30
BLACKPOIN
BPN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r.
0,55
0,00
2019-05-23
BLACKPOIN
BPN Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rekomendacji podziału zysku netto za 2018 r.
0,55
+5,45
2019-05-21
BLACKPOIN
BPN Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dotyczącej warunkowej sprzedaży udziałów spółki zależnej
0,59
0,00
2019-05-17
BLACKPOIN
BPN Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy ze spółki zależnej na rzecz Emitenta
0,51
0,00
2019-05-09
BLACKPOIN
BPN Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za I kwartał 2019 r.
0,43
-0,47
2019-02-05
BLACKPOIN
BPN Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za IV kwartał 2018 r.
0,58
+5,17
2018-10-24
BLACKPOIN
BPN Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za III kwartał 2018 r.
0,49
+10,20
2018-06-20
BLACKPOIN
BPN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2018 r.
0,30
0,00
2018-05-24
BLACKPOIN
BPN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r.
0,28
-10,71
2018-05-11
BLACKPOIN
BPN Korekta wyników finansowych za IV kwartał 2017 r.
0,31
-12,90
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona