Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-12-03
SANPL
SPL Daty przekazywania raportów okresowych
281,80
0,00
2019-12-03
SANPL
SPL Daty przekazywania raportów okresowych
281,80
0,00
2019-11-19
SANPL
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
298,40
-0,87
2019-11-19
SANPL
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
298,40
-0,54
2019-11-12
SANPL
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
308,80
-0,52
2019-11-12
SANPL
SPL Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
308,80
-0,52
2019-11-08
SANPL
SPL Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
316,00
-0,32
2019-11-08
SANPL
SPL Dokonanie podziału Santander Securites S.A.
316,00
-0,32
2019-10-30
SANPL
SPL Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
316,00
-0,82
2019-10-30
SANPL
SPL Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
316,00
-0,82
2019-10-30
SANPL
SPL Report of Santander Bank Polska Group for Quarter 3 2019
316,00
0,00
2019-10-30
SANPL
SPL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
316,00
0,00
2019-10-30
SANPL
SPL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
316,00
0,00
2019-10-18
SANPL
SPL Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A
299,80
-0,27
2019-10-18
SANPL
SPL Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A
299,80
-0,27
2019-09-30
SANPL
SPL Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.
310,00
-5,29
2019-09-30
SANPL
SPL Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.
310,00
-5,81
2019-09-27
SANPL
SPL Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
316,00
-0,76
2019-09-27
SANPL
SPL Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
316,00
-0,76
2019-09-23
SANPL
SPL Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
305,40
+1,24
  • Poprzednia strona
  • z 86
  • Następna strona