Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-03-31
ENEA
ENA Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
4,73
0,00
2020-03-24
ENEA
ENA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 19 marca 2020 roku
4,80
+6,04
2020-03-20
ENEA
ENA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
5,01
+1,40
2020-03-19
ENEA
ENA Potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
5,01
0,00
2020-03-19
ENEA
ENA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 marca 2020 roku
4,69
+6,73
2020-03-06
ENEA
ENA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
5,50
-2,91
2020-02-21
ENEA
ENA Zawarcie przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ugody pozasądowej w związku ze sporem sądowym dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power Sp. z o.o.
6,26
+1,84
2020-02-21
ENEA
ENA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2020 roku
6,26
+1,92
2020-02-21
ENEA
ENA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 19 marca 2020 roku
6,26
+1,92
2020-02-14
ENEA
ENA Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
7,28
0,00
2020-02-14
ENEA
ENA Zawieszenie prac w ramach projektu Ostrołęka C
7,28
0,00
2020-02-13
ENEA
ENA Zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia finasowania projektu Ostrołęka C
7,22
0,00
2020-02-06
ENEA
ENA Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
7,49
-2,87
2020-02-03
ENEA
ENA Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
7,20
0,00
2020-01-24
ENEA
ENA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
7,29
+1,58
2020-01-14
ENEA
ENA Uzupełnienie informacji w zakresie wybranych definicji alternatywnych pomiarów wyników użytych w raporcie bieżącym nr 36/2019
7,56
+0,53
2019-12-30
ENEA
ENA Informacja nt. zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G
7,92
0,00
2019-12-20
ENEA
ENA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku
7,77
-1,93
2019-12-19
ENEA
ENA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku
7,70
+0,91
2019-12-18
ENEA
ENA Projekt uchwały przesłany przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r.
7,93
-2,77
  • Poprzednia strona
  • z 37
  • Następna strona