Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-08
EUROSNACK
ECK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez New Gym SA
0,40
0,00
2019-10-07
EUROSNACK
ECK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
0,40
0,00
2019-08-22
EUROSNACK
ECK Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym
0,35
0,00
2019-07-30
EUROSNACK
ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.
0,43
0,00
2019-07-04
EUROSNACK
ECK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
0,43
0,00
2019-07-01
EUROSNACK
ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na II części obrad ZWZ EUROSNACK SA w dniu 1 lipca 2019 roku.
0,43
0,00
2019-06-25
EUROSNACK
ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2019 roku.
0,43
0,00
2019-05-29
EUROSNACK
ECK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
0,41
0,00
2019-04-23
EUROSNACK
ECK Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
0,43
0,00
2019-04-16
EUROSNACK
ECK Zawarcie Aneksu nr 3 do umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12.08.2016 r.
0,47
-8,51
2019-03-21
EUROSNACK
ECK Zawarcie umowy najmu
0,47
+8,51
2018-06-26
EUROSNACK
ECK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku.
0,33
0,00
2018-05-30
EUROSNACK
ECK Korekta raportu nr 2/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
0,35
0,00
2018-05-30
EUROSNACK
ECK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.
0,35
0,00
2018-05-14
EUROSNACK
ECK Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
0,32
+12,50
2017-10-10
EUROSNACK
ECK Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2017-09-29
EUROSNACK
ECK Wprowadzenie akcji serii J spółki Eurosnack S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2017-09-06
EUROSNACK
ECK Wcześniejszy wykup obligacji serii C
0,51
-1,96
2017-09-01
EUROSNACK
ECK Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym
2017-08-10
EUROSNACK
ECK Zawarcie Aneksu nr 1 do umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12.08.2016 r.
0,44
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona