Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-10
ERS
ERS Odrzucenie układu przez zgromadzenie wierzycieli
0,06
-6,25
2019-09-30
ERS
ERS Odstąpienie od umowy przez powiat krotoszyński
0,09
0,00
2019-06-28
ERS
ERS Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA
0,14
0,00
2019-05-31
ERS
ERS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
0,14
0,00
2019-05-21
ERS
ERS Otrzymanie postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
0,14
0,00
2019-04-26
ERS
ERS Złożenie do Sądu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
0,14
0,00
2019-04-04
ERS
ERS Podjęcie przez Zarząd decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację Spółki
0,14
0,00
2019-04-01
ERS
ERS Zawarcie przez spółkę zależna umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej
0,14
0,00
2019-03-22
ERS
ERS Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
0,14
0,00
2019-03-19
ERS
ERS Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
0,15
-6,67
2019-01-18
ERS
ERS Informacja nt. nieuregulowania (zagarnięcia) płatności przez kontrahenta - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
0,18
0,00
2018-11-07
ERS
ERS Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie przeciwko ARMiR
0,17
0,00
2018-06-29
ERS
ERS Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA
0,22
0,00
2018-06-08
ERS
ERS Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu ugody zawartej przez Konsorcjum z Tauron Dystrybucje SA
0,29
0,00
2018-06-05
ERS
ERS Zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja SA
0,26
0,00
2018-06-01
ERS
ERS OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ
0,25
0,00
2017-10-25
ERS
ERS Wezwanie do zapłaty kary umownej od Tauron Dystrybucje SA
0,35
0,00
2017-06-30
ERS
ERS Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZZA
2017-06-02
ERS
ERS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2017 wraz z projektami uchwał
0,35
0,00
2016-11-03
ERS
ERS Zawarcie umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii
0,32
+9,38
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona