Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-29
LETUS
LET Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r. (korekta)
0,51
0,00
2019-06-28
LETUS
LET Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.
0,51
0,00
2019-06-01
LETUS
LET Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LETUS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał
0,49
0,00
2019-04-11
LETUS
LET Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu marki SQTER bez rozstrzygnięcia
0,49
0,00
2019-04-09
LETUS
LET Podpisanie umowy o zachowaniu poufności oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu marki SQTER
0,48
0,00
2019-02-20
LETUS
LET Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
0,52
+13,46
2019-02-19
LETUS
LET Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
0,52
0,00
2018-12-20
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. o ponad 1%
0,52
0,00
2018-10-27
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. o ponad 1%
0,53
0,00
2018-09-28
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A.
0,84
-9,52
2018-09-28
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A.
0,84
-9,52
2018-09-24
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. o ponad 1%
0,82
0,00
2018-08-24
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. o ponad 1%
0,85
0,00
2018-08-08
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. o ponad 1%
0,87
0,00
2018-08-02
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 50%
0,69
+28,99
2018-07-26
LETUS
LET Uzupełnienie raportu ESPI 10/2018 z dnia 26 lipca 2018
0,45
0,00
2018-07-26
LETUS
LET Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 5%
0,56
0,00
2018-06-29
LETUS
LET Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.
0,90
+6,67
2018-06-13
LETUS
LET Udział akcjonariuszy akcji serii C1 w ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.
0,96
0,00
2018-06-01
LETUS
LET Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LETUS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał
0,95
-1,05
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona