Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-07-12
GOTFI
GTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki GO TFI S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.
17,00
0,00
2019-07-12
GOTFI
GTF Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Spółki GO TFI S.A. oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki GO TFI S.A. z dnia 12.07.2019
17,00
0,00
2019-07-12
GOTFI
GTF Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
17,00
0,00
2019-07-12
GOTFI
GTF Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2019 r.
17,00
0,00
2019-06-28
GOTFI
GTF Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
20,80
0,00
2019-06-28
GOTFI
GTF Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r.
20,80
0,00
2019-05-31
GOTFI
GTF Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.
18,00
+26,67
2019-05-31
GOTFI
GTF Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
18,00
+26,67
2019-05-31
GOTFI
GTF Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
18,00
+26,67
2019-05-30
GOTFI
GTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
18,00
0,00
2018-12-12
GOTFI
GTF Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu
9,35
+2,14
2018-07-02
GOTFI
GTF Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki GO TFI S.A. odbytym w dniu 29 czerwca 2018
10,50
0,00
2018-06-01
GOTFI
GTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
10,50
0,00
2018-02-14
GOTFI
GTF Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2017 r.
9,00
+5,56
2018-01-10
GOTFI
GTF Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2017-11-21
GOTFI
GTF Zawarcie znaczącej umowy
7,10
+7,04
2017-11-14
GOTFI
GTF Jednostkowy raport okresowy GO TFI S.A za trzeci kwartał 2017 r.
2017-11-14
GOTFI
GTF Jednostkowy raport okresowy GO TFO S.A/ za trzeci kwartał 2017 r.
2017-10-04
GOTFI
GTF Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu
8,50
0,00
2017-09-25
GOTFI
GTF Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez członka Zarządu
7,30
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona