Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-09-30
MENNICASK
MNS Zakwalifikowanie akcji Emitenta do segmentu NewConnect Focus
6,50
-15,38
2019-09-30
MENNICASK
MNS Reorganizacja aktywów Spółki
6,50
-15,38
2019-07-01
MENNICASK
MNS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
4,70
0,00
2019-06-06
MENNICASK
MNS Uruchomienie nowego punktu sprzedaży detalicznej
5,15
0,00
2019-06-01
MENNICASK
MNS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5,20
0,00
2019-04-03
MENNICASK
MNS Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
5,70
0,00
2019-01-18
MENNICASK
MNS Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej
5,00
0,00
2018-10-26
MENNICASK
MNS Przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów
3,34
0,00
2018-08-24
MENNICASK
MNS Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 10%
4,66
0,00
2018-08-24
MENNICASK
MNS Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zejściu poniżej 5% posiadania
4,66
0,00
2018-08-24
MENNICASK
MNS Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
4,00
0,00
2018-08-14
MENNICASK
MNS Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o podejrzeniu dokonania przestępstw w zakresie manipulacji kursem, informacji poufnych i tajemnicy zawodowej (naruszenia MAR, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Kodeksu Karnego)
3,36
0,00
2018-08-06
MENNICASK
MNS Otwarcie oddziału Spółki w Zielonej Górze
3,38
-6,51
2018-07-26
MENNICASK
MNS Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej
3,30
+2,42
2018-06-30
MENNICASK
MNS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
3,60
-5,56
2018-06-21
MENNICASK
MNS Rekomendacja Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej o przeznaczeniu zysku za 2017 rok
3,60
0,00
2018-05-30
MENNICASK
MNS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3,60
0,00
2018-03-06
MENNICASK
MNS Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki
5,80
-6,03
2017-12-18
MENNICASK
MNS Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki
5,96
-2,01
2017-11-28
MENNICASK
MNS Zawarcie istotnej umowy
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona