Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-07
GRODNO
GRN Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
4,22
-5,21
2019-09-30
GRODNO
GRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ
3,70
+10,81
2019-09-30
GRODNO
GRN Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu
3,70
+10,81
2019-09-30
GRODNO
GRN Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto
3,70
+10,81
2019-09-04
GRODNO
GRN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał
3,75
+1,33
2019-08-13
GRODNO
GRN QS 1/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,97
+3,27
2019-08-09
GRODNO
GRN Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
3,98
-0,75
2019-08-07
GRODNO
GRN Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
3,75
+5,87
2019-08-06
GRODNO
GRN Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2019/2020
3,80
-1,32
2019-07-11
GRODNO
GRN RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
3,84
+0,52
2019-07-11
GRODNO
GRN R /: formularz raportu rocznego
3,84
+0,52
2019-06-27
GRODNO
GRN Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2018/2019
4,18
-3,11
2019-04-29
GRODNO
GRN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
4,27
+1,17
2019-02-27
GRODNO
GRN Znaczne pakiety – korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.
4,97
-1,41
2019-02-14
GRODNO
GRN QS 3/2018: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,50
0,00
2019-02-12
GRODNO
GRN Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego
5,68
+0,70
2019-01-28
GRODNO
GRN Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji
5,88
+2,04
2019-01-23
GRODNO
GRN Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej
4,85
+8,04
2019-01-15
GRODNO
GRN Podpisanie umowy sprzedaży 51 proc. udziałów El-Corte Sp. z o.o.
3,87
0,00
2018-12-28
GRODNO
GRN Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
3,50
+2,86
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona