Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-08-14
IDH
IDH Zawarcie istotnej umowy
0,01
0,00
2019-08-08
IDH
IDH Zawarcie umowy na roboty budowlane
0,01
0,00
2019-08-01
IDH
IDH Zawarcie istotnej umowy
0,01
0,00
2019-07-25
IDH
IDH Zawarcie umowy na dostawę i montaż specjalistycznej linii technologicznej
0,01
0,00
2019-07-08
IDH
IDH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2019 roku.
0,01
0,00
2019-06-05
IDH
IDH Zawarcie umowy na dostawę maszyn i urządzeń
0,01
0,00
2019-06-01
IDH
IDH Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r
0,01
0,00
2019-03-28
IDH
IDH Zawarcie ramowej umowy o roboty budowlane
0,01
0,00
2019-03-26
IDH
IDH Zawarcie umowy o roboty budowlane
0,01
0,00
2018-12-28
IDH
IDH Objęcie obligacji
0,01
0,00
2018-12-28
IDH
IDH Zawarcie istotnej umowy
0,01
0,00
2018-11-20
IDH
IDH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dzień 5 listopada 2018 roku IDH DEVELOPMENT S.A.
0,01
0,00
2018-11-14
IDH
IDH Zawarcie umowy udzielenia pożyczki o charakterze warunkowym
0,01
0,00
2018-10-26
IDH
IDH Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
0,01
0,00
2018-10-23
IDH
IDH Objęcie obligacji
0,01
0,00
2018-10-17
IDH
IDH Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu IDH S.A.
0,01
0,00
2018-10-05
IDH
IDH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. na dzień 5 listopada 2018 r.
0,01
0,00
2018-09-28
IDH
IDH Zawarcie istotnej umowy
0,01
0,00
2018-06-17
IDH
IDH Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
0,01
0,00
2018-06-13
IDH
IDH Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia wraz z projektami uchwał.
0,01
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona