Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-09-24
IMAGIS
IMG Informacja o przewidywanym wzroście wyniku finansowego Spółki
0,16
0,00
2019-08-02
IMAGIS
IMG Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA
0,05
0,00
2019-06-05
IMAGIS
IMG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
0,04
+29,27
2019-05-09
IMAGIS
IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,19
0,00
2019-05-08
IMAGIS
IMG Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia z bankiem w sprawie spłaty kredytu
0,19
0,00
2019-04-26
IMAGIS
IMG Wygaśnięcie umowy kredytowej spółki zależnej i podjęcie negocjacji z bankiem
0,19
0,00
2018-12-13
IMAGIS
IMG Aktualizacja wyceny aktywa finansowego Spółki
0,05
0,00
2018-11-27
IMAGIS
IMG Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,07
0,00
2018-11-27
IMAGIS
IMG Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
0,07
0,00
2018-08-09
IMAGIS
IMG Podpisanie umowy z Magna Polonia sp. z o.o.
0,13
0,00
2018-07-11
IMAGIS
IMG Rozpoczęcie egzekucji z akcji Imagis SA należących do byłego prezesa zarządu
0,10
-20,00
2018-06-29
IMAGIS
IMG Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
0,12
0,00
2018-06-28
IMAGIS
IMG Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną
0,12
0,00
2018-06-21
IMAGIS
IMG Wniesienie pozwu przeciwko Telematics Technologies sp. z o.o.
0,12
0,00
2018-06-01
IMAGIS
IMG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,09
0,00
2018-04-25
IMAGIS
IMG Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
0,10
-10,00
2018-03-06
IMAGIS
IMG Wniesienie pozwu w związku z odmową wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska S.A.
0,10
0,00
2018-02-21
IMAGIS
IMG Oddalenie apelacji pozwanego
0,13
-30,77
2017-11-27
IMAGIS
IMG Wyrok Sądu w sprawie uchwały ZWZ o nieudzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu
2017-11-10
IMAGIS
IMG Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,28
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona