Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-07-03
KOFAMA
KFM Prawomocny wyrok w sprawie roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie umowy warunkowego odkupu akcji serii C1
1,06
0,00
2019-06-25
KOFAMA
KFM Istotne zamówienie
1,07
0,00
2019-05-28
KOFAMA
KFM Podpisanie istotnych umów
1,20
0,00
2019-04-12
KOFAMA
KFM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ
1,50
0,00
2019-04-01
KOFAMA
KFM ISTOTNE ZAMÓWIENIE
1,42
0,00
2019-04-01
KOFAMA
KFM ISTOTNE ZAMÓWIENIE
1,42
0,00
2019-03-14
KOFAMA
KFM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1,41
0,00
2019-02-28
KOFAMA
KFM Powzięcie przez Zarząd Informacji o istotnej zmianie wartości aktywów, w tym istotnej zmianie wartości aktywów niematerialnych i prawnych
1,18
0,00
2019-02-28
KOFAMA
KFM Powzięcie przez Zarząd informacji o zmianie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 r. o ponad 30 % w stosunku do wyniku finansowego netto za 2017 r.
1,18
0,00
2018-12-28
KOFAMA
KFM Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie apelacji Członków Rady Nadzorczej od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 czerwca 2018 r.
1,03
0,00
2018-12-22
KOFAMA
KFM Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie apelacji Członków Rady Nadzorczej od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 czerwca 2018 r.
1,03
0,00
2018-11-29
KOFAMA
KFM Podpisanie aneksu do Umowy kredytowej
1,42
0,00
2018-10-10
KOFAMA
KFM Wykaz akcjonariuszy posiadającyh co najmniej 5% głosów na NWZA
1,65
-9,09
2018-09-05
KOFAMA
KFM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2,04
0,00
2018-08-20
KOFAMA
KFM Wykreślenie hipoteki umownej łącznej
2,04
0,00
2018-07-27
KOFAMA
KFM Wpisanie hipoteki umownej łącznej
2,18
0,00
2018-07-27
KOFAMA
KFM Spłata kredytu
2,18
0,00
2018-07-04
KOFAMA
KFM Przystąpienie do umowy kredytowej
2,18
0,00
2018-06-11
KOFAMA
KFM Aneks do Umowy kredytowej KOFAMA KOŹLE S.A.
2,28
0,00
2018-05-24
KOFAMA
KFM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA KOFAMA KOŹLE S.A.
2,28
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona