Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-04-18
LAURENPES
LPS ZWZ - lista akcjonariuszy
0,04
+2,22
2019-03-22
LAURENPES
LPS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Poska S.A. na dzień 18.04.2019 r. wraz z projektami uchwał LAUREN PESO POLSKA S.A.
0,04
+29,05
2019-01-07
LAURENPES
LPS korekta raportu ESPI 9/2018
0,06
0,00
2018-12-12
LAURENPES
LPS Przekroczenie 5% w liczbie głosów LAUREN PESO POLSKA S.A. LAUREN PESO POLSKA S.A.
0,06
0,00
2018-11-14
LAURENPES
LPS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,05
0,00
2018-08-01
LAURENPES
LPS Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego na kwotę 956 357,40 PLN
0,05
+20,00
2018-07-19
LAURENPES
LPS Lauren Peso Polska S.A. - wygrane kontrakty na realizację usług szkoleniowych na kwotę 295 692,00 PLN
0,06
-16,67
2018-04-18
LAURENPES
LPS Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 18 kwietnia 2018 r.
0,06
0,00
2018-03-22
LAURENPES
LPS ZWZ - projekty uchwał: podział zysku/pokrycie straty, zmiany w RN
2018-03-13
LAURENPES
LPS Przekroczenie 5% w liczbie głosów LAUREN PESO POLSKA S.A.
0,06
0,00
2018-01-30
LAURENPES
LPS Zmiana stanu posiadania oraz zwiększenie ilości głosów Członka Zarządu - treść zawiadomienia Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna
0,07
0,00
2017-10-20
LAURENPES
LPS Nabycie akcji Emitenta - przekroczenie 5% głosów
0,10
+10,00
2017-10-20
LAURENPES
LPS Zmiana stanu posiadania ilości akcji emitenta
0,10
+10,00
2017-10-12
LAURENPES
LPS Lauren Peso Polska S.A. - informacja o podpisaniu zamówień i umów na kolejne realizacje
0,11
0,00
2017-09-28
LAURENPES
LPS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.09.2017
0,08
0,00
2017-09-28
LAURENPES
LPS Treść uchwał podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.09.2017
0,08
0,00
2017-08-29
LAURENPES
LPS umowa na realizację projektu - 1,6 mln PLN
0,09
+11,11
2017-08-29
LAURENPES
LPS NWZ - projekty uchwał: rozszerzenie przedmiotu działalności
0,09
+11,11
2017-06-29
LAURENPES
LPS ZWZ - lista akcjonariuszy
0,10
0,00
2017-06-29
LAURENPES
LPS ZWZ - podjęte uchwały: zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
0,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona