Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-09-30
MEDGALIC
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 r.
0,02
0,00
2019-09-25
MEDGALIC
MGC Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spólki zależnej GALIO Innovation SP. z o.o.
0,02
0,00
2019-09-04
MEDGALIC
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
0,02
0,00
2019-06-30
MEDGALIC
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 r.
0,02
0,00
2019-06-06
MEDGALIC
MGC Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
0,02
0,00
2019-06-06
MEDGALIC
MGC Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2019, dotycząca wniosku o upadłość
0,02
0,00
2019-06-05
MEDGALIC
MGC Korekta numeracji raportów ESPI 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019
0,02
0,00
2019-06-03
MEDGALIC
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.
0,02
0,00
2019-05-08
MEDGALIC
MGC Złożenie Wniosku o ogłoszenie upadłości.
0,04
0,00
2019-05-07
MEDGALIC
MGC Przekroczenie progu 15 % w górę przez znaczącego akcjonariusza
0,04
0,00
2019-03-28
MEDGALIC
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 27.03.2019 r.
0,03
+26,67
2019-03-01
MEDGALIC
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
0,04
0,00
2019-02-15
MEDGALIC
MGC Przekroczenie progu 10 % w górę przez znaczącego akcjonariusza
0,02
0,00
2019-01-03
MEDGALIC
MGC Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza
0,01
+100,00
2018-10-02
MEDGALIC
MGC Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza
0,03
-33,33
2018-09-13
MEDGALIC
MGC Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie oraz wystawienie nieruchomości na sprzedaż
0,02
0,00
2018-06-29
MEDGALIC
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 29.06.2018 r.
0,06
0,00
2018-06-01
MEDGALIC
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
0,06
0,00
2017-11-14
MEDGALIC
MGC Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 listopada 2017 r.
2017-11-03
MEDGALIC
MGC Zawieszenie negocjacji z funduszem FRAM
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona