Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-14
MOBRUK
MBR Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku
164,00
-1,22
2020-01-16
MOBRUK
MBR Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku
118,00
0,00
2020-01-16
MOBRUK
MBR Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
118,00
0,00
2020-01-03
MOBRUK
MBR Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.
104,00
0,00
2020-01-02
MOBRUK
MBR Informacja o zawarciu znaczącej umowy
104,00
-0,96
2019-12-23
MOBRUK
MBR Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
104,00
0,00
2019-12-20
MOBRUK
MBR Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.
104,00
0,00
2019-12-13
MOBRUK
MBR Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
106,00
0,00
2019-12-13
MOBRUK
MBR Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
106,00
0,00
2019-10-24
MOBRUK
MBR SA-QSr3 2019
103,00
+0,97
2019-10-14
MOBRUK
MBR Informacja o zawarciu znaczącej umowy
102,00
0,00
2019-10-04
MOBRUK
MBR Wybór członka Komitetu Audytu
104,00
0,00
2019-08-29
MOBRUK
MBR Zmiana liczby akcji Mo-BRUK S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
117,00
-5,98
2019-08-21
MOBRUK
MBR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
119,00
0,00
2019-08-08
MOBRUK
MBR Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
119,00
0,00
2019-07-19
MOBRUK
MBR Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.
117,00
+2,56
2019-07-19
MOBRUK
MBR Nabycie akcji własnych
117,00
+2,56
2019-07-16
MOBRUK
MBR Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych
112,00
+3,57
2019-07-15
MOBRUK
MBR Informacja o zawarciu znaczącej umowy
112,00
0,00
2019-07-05
MOBRUK
MBR Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK S.A.
107,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona