Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-03-13
MWTRADE
MWT Informacja dotycząca wpływu epidemii koronowirusa COVID-19 na sytuację Spółki
3,12
-10,26
2020-03-04
MWTRADE
MWT R /: formularz raportu rocznego
3,14
+6,37
2020-01-30
MWTRADE
MWT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
3,40
-2,94
2019-11-08
MWTRADE
MWT SA-Q3 2019
3,40
0,00
2019-10-30
MWTRADE
MWT Całkowita spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
3,32
0,00
2019-10-14
MWTRADE
MWT Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3,56
0,00
2019-09-17
MWTRADE
MWT Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
3,80
0,00
2019-09-03
MWTRADE
MWT Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
3,66
+2,19
2019-08-30
MWTRADE
MWT Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
3,56
0,00
2019-08-26
MWTRADE
MWT Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
3,78
+0,53
2019-08-22
MWTRADE
MWT Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
3,50
-1,71
2019-08-19
MWTRADE
MWT Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
3,50
-3,43
2019-08-14
MWTRADE
MWT P /: formularz raportu półrocznego
3,44
0,00
2019-07-29
MWTRADE
MWT Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
2,84
+3,52
2019-05-29
MWTRADE
MWT Powzięcie informacji o planowanym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Grudziądzu w spółkę kapitałową i spełnieniu przesłanek do postawienia posiadanych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności
2,78
0,00
2019-05-24
MWTRADE
MWT Powołanie Zarządu na nową kadencję
2,78
0,00
2019-05-22
MWTRADE
MWT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
2,78
0,00
2019-05-22
MWTRADE
MWT Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2,78
0,00
2019-05-22
MWTRADE
MWT Uchwały ZWZA podjęte 22.05.2019 r.
2,78
0,00
2019-05-16
MWTRADE
MWT Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
2,84
-1,41
  • Poprzednia strona
  • z 51
  • Następna strona