Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-01-30
NEWAG
NWG Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
22,90
-1,31
2019-12-13
NEWAG
NWG Zawarcie umów sprzedaży i utrzymania lokomotyw elektrycznych
20,40
-0,98
2019-12-09
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych
20,00
-1,00
2019-11-15
NEWAG
NWG SA-QSr3 2019
19,00
0,00
2019-10-01
NEWAG
NWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18,80
-2,93
2019-10-01
NEWAG
NWG Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
18,30
-0,55
2019-09-25
NEWAG
NWG Zawarcie umów na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
18,30
-0,55
2019-09-24
NEWAG
NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zamówienia kolejnych 10 lokomotyw
18,30
-0,55
2019-09-17
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
18,50
0,00
2019-09-13
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę zespołów trakcyjnych
18,85
-1,86
2019-09-06
NEWAG
NWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18,00
0,00
2019-08-29
NEWAG
NWG Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
18,00
0,00
2019-08-21
NEWAG
NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
18,10
-0,55
2019-08-13
NEWAG
NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
18,25
-1,37
2019-07-31
NEWAG
NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
18,00
+1,39
2019-07-31
NEWAG
NWG Zawarcie umów na dostawę zespołów trakcyjnych
18,00
+1,94
2019-06-10
NEWAG
NWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2019
18,50
-2,70
2019-06-05
NEWAG
NWG Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2019
17,95
+1,11
2019-06-05
NEWAG
NWG Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
17,95
+1,11
2019-05-20
NEWAG
NWG QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,90
+3,14
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona