Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-19
PBKM
BKM Stanowisko Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
67,40
-1,48
2020-02-03
PBKM
BKM Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
64,00
-0,63
2020-01-30
PBKM
BKM Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
63,00
+0,63
2020-01-30
PBKM
BKM Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
63,00
+0,63
2020-01-29
PBKM
BKM Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
62,00
+1,61
2020-01-24
PBKM
BKM Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
63,20
-0,32
2020-01-23
PBKM
BKM Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii M i zmiana Statutu Spółki
63,00
+0,63
2020-01-20
PBKM
BKM Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2019 roku
63,00
+0,32
2020-01-08
PBKM
BKM Informacja nt. wniesienia przez Inwestora wkładu w wykonaniu umowy objęcia akcji serii M
63,60
-0,94
2020-01-02
PBKM
BKM Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
62,60
+0,64
2020-01-02
PBKM
BKM Nabycie licencji związanej z realizacją projektu biotechnologicznego
62,60
0,00
2019-12-30
PBKM
BKM Zawarcie umowy objęcia akcji serii M
62,60
+0,64
2019-12-23
PBKM
BKM Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
62,20
+0,64
2019-11-15
PBKM
BKM QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
62,00
+0,32
2019-10-22
PBKM
BKM Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
62,00
+0,32
2019-10-16
PBKM
BKM Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2019 roku
62,20
0,00
2019-10-14
PBKM
BKM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku.
62,00
0,00
2019-10-14
PBKM
BKM Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku
62,00
0,00
2019-10-08
PBKM
BKM Opinia Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w sprawie proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
61,20
+1,96
2019-10-08
PBKM
BKM Otrzymanie od akcjonariusza zaktualizowanego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 października 2019 roku
61,20
+1,96
  • Poprzednia strona
  • z 9
  • Następna strona