Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-19
PHN
PHN Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
13,75
-0,36
2020-02-07
PHN
PHN Powołanie Członka Zarządu ds. Rozwoju
13,90
0,00
2020-01-31
PHN
PHN Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13,30
-2,26
2020-01-29
PHN
PHN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
12,70
+1,97
2020-01-28
PHN
PHN Rejestracja przez sąd zmian Statutu
12,75
-0,39
2020-01-22
PHN
PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
12,60
0,00
2019-12-23
PHN
PHN Zawarcie umowy objęcia akcji
11,25
+0,89
2019-12-23
PHN
PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23 grudnia 2019 r.
11,25
+0,89
2019-12-23
PHN
PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
11,25
+0,89
2019-12-03
PHN
PHN Komunikat działu operacyjnego KDPW
11,50
+0,87
2019-12-03
PHN
PHN Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
11,50
+0,87
2019-11-26
PHN
PHN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał
11,55
0,00
2019-11-22
PHN
PHN Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
11,70
-1,71
2019-11-20
PHN
PHN QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,70
-1,71
2019-09-11
PHN
PHN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12,85
0,00
2019-07-22
PHN
PHN Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
13,45
+3,35
2019-07-16
PHN
PHN Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną Emitenta
13,60
+1,10
2019-07-01
PHN
PHN Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości biurowych przez spółkę zależną Emitenta
13,10
0,00
2019-06-27
PHN
PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2019 r.
11,20
+16,07
2019-06-27
PHN
PHN Powołanie Członków Rady Nadzorczej
11,20
+16,07
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona