Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-27
PKPCARGO
PKP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
42,00
+2,14
2019-06-26
PKPCARGO
PKP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
43,50
-3,45
2019-06-26
PKPCARGO
PKP Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na nową kadencję członków spełniających kryteria niezależności - skład Rady Nadzorczej VII kadencji
43,50
-3,45
2019-06-26
PKPCARGO
PKP Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
43,50
-3,45
2019-06-25
PKPCARGO
PKP Wycofanie projektu uchwały z głosowania na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r.
43,30
+0,46
2019-06-19
PKPCARGO
PKP Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
45,55
-4,94
2019-06-19
PKPCARGO
PKP Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
45,55
-0,99
2019-06-18
PKPCARGO
PKP Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
44,45
+2,02
2019-06-13
PKPCARGO
PKP Przystąpienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki
43,90
+1,14
2019-06-13
PKPCARGO
PKP Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru firmy audytorskiej
43,90
+0,57
2019-06-12
PKPCARGO
PKP Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu PKP CARGO S.A.
43,30
+1,62
2019-06-11
PKPCARGO
PKP Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności
43,30
0,00
2019-06-07
PKPCARGO
PKP Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności
42,50
+3,41
2019-06-07
PKPCARGO
PKP Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku
42,50
+3,18
2019-06-05
PKPCARGO
PKP Aktualizacja terminów wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego – podpisanie nowego listu intencyjnego
41,80
+0,84
2019-05-31
PKPCARGO
PKP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z projektami uchwał, w tym projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariusza Spółki
42,20
-1,30
2019-05-27
PKPCARGO
PKP Powołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A.
43,10
+0,46
2019-05-23
PKPCARGO
PKP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
43,60
0,00
2019-05-14
PKPCARGO
PKP Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2019
43,00
-0,47
2019-05-06
PKPCARGO
PKP Znaczne pakiety akcji / Zmiana stanu posiadania
44,60
-1,35
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona