Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-03-31
GEOTREKK
GTK Wycofanie rezygnacji przez Prezesa Zarządu
0,04
0,00
2019-03-26
GEOTREKK
GTK Informacja o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,04
0,00
2019-02-22
GEOTREKK
GTK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 27 marca 2019 r.
0,03
0,00
2019-02-19
GEOTREKK
GTK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu
0,03
0,00
2019-02-19
GEOTREKK
GTK Zawiadomienie pełnomocnika o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów - korekta
0,03
0,00
2019-02-18
GEOTREKK
GTK Zawiadomienie pełnomocnika o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
0,03
0,00
2019-02-08
GEOTREKK
GTK Aktualizacja raportu nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r.
0,03
0,00
2019-02-08
GEOTREKK
GTK Aktualizacja raportu nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r.
0,03
0,00
2018-12-27
GEOTREKK
GTK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r.
0,03
0,00
2018-12-20
GEOTREKK
GTK Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
0,03
0,00
2018-11-20
GEOTREKK
GTK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu - korekta
0,04
0,00
2018-11-19
GEOTREKK
GTK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu
0,04
0,00
2018-11-19
GEOTREKK
GTK Zawiadomienie pełnomocnika o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
0,04
0,00
2018-11-12
GEOTREKK
GTK Podpisanie listu intencyjnego
0,04
0,00
2018-10-23
GEOTREKK
GTK Zawiadomienie pełnomocnika o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
0,04
0,00
2018-09-27
GEOTREKK
GTK Aktualizacja porozumienia akcjonariuszy
0,03
0,00
2018-09-14
GEOTREKK
GTK Zawarcie porozumienia akcjonariuszy
0,03
0,00
2018-09-14
GEOTREKK
GTK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 18 października 2018 r.
0,03
0,00
2018-08-07
GEOTREKK
GTK Odmowa wstrzymania wykonania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
0,03
0,00
2018-07-24
GEOTREKK
GTK Informacja poufna – powzięcie informacji o wydaniu decyzji administracyjnej oraz informacja o złożeniu skargi
0,03
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona