Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-03-30
POLWAX
PWX Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A.
3,05
+1,15
2020-03-24
POLWAX
PWX Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
3,01
+2,66
2020-03-10
POLWAX
PWX Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi
3,00
+1,67
2020-02-28
POLWAX
PWX Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A.
2,92
-2,23
2020-02-25
POLWAX
PWX Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” – po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód
2,98
0,00
2020-02-21
POLWAX
PWX Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.
3,00
0,00
2020-01-31
POLWAX
PWX Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych.
3,04
-0,49
2020-01-28
POLWAX
PWX Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
3,02
-0,17
2020-01-24
POLWAX
PWX Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją.
3,06
-1,96
2019-12-20
POLWAX
PWX Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”
2,92
+4,45
2019-12-19
POLWAX
PWX Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”.
2,92
0,00
2019-11-29
POLWAX
PWX Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.
2,99
-2,34
2019-11-21
POLWAX
PWX Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją – wybór Inżyniera Kontraktu.
2,95
+1,36
2019-11-19
POLWAX
PWX SA-Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2,87
+0,35
2019-11-13
POLWAX
PWX Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.
3,00
-1,67
2019-10-29
POLWAX
PWX Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.
3,00
-0,67
2019-10-24
POLWAX
PWX Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.
2,95
-2,37
2019-10-22
POLWAX
PWX Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.
2,90
+1,90
2019-10-22
POLWAX
PWX Czasowe wstrzymanie prac prospektowych
2,90
+1,90
2019-10-21
POLWAX
PWX Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.
2,96
-1,86
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona