Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-07-29
PLASTBOX
PLX Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku
2,06
-3,40
2019-06-05
PLASTBOX
PLX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1,86
+6,34
2019-06-04
PLASTBOX
PLX Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
1,81
+2,44
2019-05-15
PLASTBOX
PLX QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,82
+8,92
2019-05-07
PLASTBOX
PLX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
1,78
0,00
2019-04-18
PLASTBOX
PLX RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,97
0,00
2019-04-18
PLASTBOX
PLX R /: formularz raportu rocznego
1,97
0,00
2019-04-15
PLASTBOX
PLX Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
1,98
0,00
2019-03-15
PLASTBOX
PLX Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
2,05
+2,44
2019-02-21
PLASTBOX
PLX Zawarcie znaczącej umowy ramowej
2,17
0,00
2019-02-08
PLASTBOX
PLX Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
2,18
-0,92
2019-01-22
PLASTBOX
PLX Terminy przekazywania raportów okresowych
2,14
0,00
2019-01-15
PLASTBOX
PLX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2,20
-0,91
2019-01-15
PLASTBOX
PLX Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2,20
-0,91
2018-12-31
PLASTBOX
PLX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2,24
-6,70
2018-12-28
PLASTBOX
PLX Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2,24
0,00
2018-12-28
PLASTBOX
PLX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2,24
0,00
2018-12-28
PLASTBOX
PLX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
1,90
+17,89
2018-12-21
PLASTBOX
PLX Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
1,71
-3,51
2018-12-20
PLASTBOX
PLX Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
1,71
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 65
  • Następna strona