Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-03-25
PATENTUS
PAT Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Patentus S.A.
1,00
+6,00
2020-03-25
PATENTUS
PAT Errata do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Patentus S.A.
1,00
+6,00
2020-03-24
PATENTUS
PAT Korekta informacji w zakresie oznaczenia stron umowy znaczącej
1,07
0,00
2020-03-20
PATENTUS
PAT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,09
0,00
2020-03-20
PATENTUS
PAT R /: formularz raportu rocznego
1,09
0,00
2020-03-09
PATENTUS
PAT Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
1,22
-10,66
2020-02-25
PATENTUS
PAT Wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów na aktywach o znacznej wartości.
1,33
-8,27
2020-02-18
PATENTUS
PAT Zbycie akcji spółki Patentus Strefa S.A. w upadłości
1,36
-1,47
2020-02-04
PATENTUS
PAT Zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
1,41
-0,71
2020-02-03
PATENTUS
PAT Wsparcie przedsiębiorstwa przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
1,35
+3,70
2020-01-09
PATENTUS
PAT Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.
1,50
-1,33
2020-01-03
PATENTUS
PAT Terminy raportów w 2020 roku.
1,49
+1,34
2019-12-19
PATENTUS
PAT Podpisanie Aneksu do Umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
1,34
-1,49
2019-11-21
PATENTUS
PAT Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.
1,48
-2,03
2019-11-14
PATENTUS
PAT QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
0,00
2019-11-06
PATENTUS
PAT Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.
1,20
-1,67
2019-11-05
PATENTUS
PAT Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
1,17
0,00
2019-11-05
PATENTUS
PAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.
1,17
0,00
2019-11-05
PATENTUS
PAT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.
1,17
0,00
2019-10-11
PATENTUS
PAT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Patentus S.A..
1,30
-2,31
  • Poprzednia strona
  • z 19
  • Następna strona