Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-01-20
RELPOL
RLP Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
6,10
-1,64
2019-11-14
RELPOL
RLP QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,70
0,00
2019-10-16
RELPOL
RLP Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej.
5,70
-1,75
2019-08-22
RELPOL
RLP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,15
0,00
2019-06-25
RELPOL
RLP Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
7,00
0,00
2019-06-17
RELPOL
RLP Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
7,20
-2,08
2019-06-14
RELPOL
RLP Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
7,30
-1,37
2019-06-14
RELPOL
RLP Powołanie osób nadzorujących Spółkę
7,30
0,00
2019-06-14
RELPOL
RLP Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018
7,30
0,00
2019-05-27
RELPOL
RLP Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na Członka Rady Nadzorczej.
7,70
0,00
2019-05-16
RELPOL
RLP SA-QSr1 2019
7,50
0,00
2019-05-10
RELPOL
RLP Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
7,50
0,00
2019-05-10
RELPOL
RLP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
7,50
0,00
2019-05-10
RELPOL
RLP Rekomendacja wypłaty dywidendy
7,50
0,00
2019-04-25
RELPOL
RLP RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
7,45
0,00
2019-04-25
RELPOL
RLP R /: formularz raportu rocznego
7,45
0,00
2019-04-08
RELPOL
RLP Zawiadomienie o zmianie nazwy akcjonariusza posiadającego powyżej 5% głosów
7,65
0,00
2019-04-04
RELPOL
RLP Powołanie Członka Rady Nadzorczej
7,80
-1,28
2019-03-20
RELPOL
RLP Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności.
7,56
0,00
2019-03-11
RELPOL
RLP Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
7,56
-1,85
  • Poprzednia strona
  • z 81
  • Następna strona