Trwa ładowanie...

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-11-26
COLUMBUS
CLC Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł
59,50
0,00
2020-11-26
COLUMBUS
CLC Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments Sp. z o.o. oraz opłacenie go przez Columbus Energy w formie aportu 24 spółek realizując przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
60,40
0,00
2020-11-24
COLUMBUS
CLC Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
61,60
0,00
2020-11-24
COLUMBUS
CLC Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej
61,60
0,00
2020-11-21
COLUMBUS
CLC Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
60,50
+7,27
2020-11-20
COLUMBUS
CLC Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy
55,50
+4,32
2020-11-20
COLUMBUS
CLC Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
55,50
+3,06
2020-11-13
COLUMBUS
CLC Zawarcie umowy faktoringowej z limitem w kwocie 10 mln zł oraz umowy usług w ramach multilinii do kwoty 35 mln zł
62,00
-3,55
2020-11-04
COLUMBUS
CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z o.o., Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o. i Greenprojekt 16 sp. z o.o.
52,50
0,00
2020-11-03
COLUMBUS
CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł
50,40
0,00
2020-11-03
COLUMBUS
CLC Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
50,40
0,00
2020-11-03
COLUMBUS
CLC Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych
43,85
+10,38
2020-11-02
COLUMBUS
CLC Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych
43,85
0,00
2020-10-15
COLUMBUS
CLC Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
61,20
-11,76
2020-10-09
COLUMBUS
CLC Informacja dotycząca wyników finansowych w III kwartale 2020 r.
70,20
0,00
2020-10-09
COLUMBUS
CLC Zawarcie umowy akcjonariuszy
70,20
0,00
2020-10-09
COLUMBUS
CLC Zawarcie umowy inwestycyjnej
70,20
0,00
2020-10-09
COLUMBUS
CLC Zmiana podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy będącego stroną umowy na zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji
70,80
-0,85
2020-10-09
COLUMBUS
CLC Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 25 projektów o mocy 1 MWp każdy
70,80
-1,69
2020-10-08
COLUMBUS
CLC Zawarcie umowy inwestycyjnej
73,30
-1,50
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona