Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-21
STALEXP
STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy
3,25
0,00
2020-02-21
STALEXP
STX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
3,25
0,00
2020-02-13
STALEXP
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku
3,00
+0,17
2020-01-29
STALEXP
STX Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków
2,97
0,00
2020-01-29
STALEXP
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020
2,97
+0,67
2019-12-23
STALEXP
STX Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
3,05
0,00
2019-12-02
STALEXP
STX Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków
3,22
-0,62
2019-11-07
STALEXP
STX QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,25
-0,92
2019-10-31
STALEXP
STX Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G
3,06
+0,16
2019-10-31
STALEXP
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
3,06
+0,33
2019-10-30
STALEXP
STX Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G Spółki
3,06
0,00
2019-10-24
STALEXP
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 września 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2019 roku
3,24
0,00
2019-10-15
STALEXP
STX Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia transgranicznego.
3,25
0,00
2019-10-04
STALEXP
STX Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW oświadczenia w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii G Spółki
3,23
+0,62
2019-09-30
STALEXP
STX Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia transgranicznego
3,25
0,00
2019-09-30
STALEXP
STX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 31 października 2019 r.
3,25
0,00
2019-09-30
STALEXP
STX Przyjęcie planu połączenia transgranicznego
3,25
0,00
2019-09-30
STALEXP
STX Całkowita przedpłata pozostającego do spłaty długu przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
3,25
0,00
2019-08-01
STALEXP
STX SA-PSr 2019
3,47
0,00
2019-07-24
STALEXP
STX Planowane czynności mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
3,39
+0,29
  • Poprzednia strona
  • z 61
  • Następna strona