Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-04
UNIMA
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,40
-0,83
2020-01-31
UNIMA
U2K Aneks do znaczącej umowy
2,36
0,00
2020-01-28
UNIMA
U2K Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
2,40
0,00
2019-11-20
UNIMA
U2K QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,36
-3,39
2019-09-20
UNIMA
U2K PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,36
-2,54
2019-09-18
UNIMA
U2K Odwołanie Członka Zarządu
2,36
0,00
2019-09-05
UNIMA
U2K Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
2,54
-6,30
2019-08-22
UNIMA
U2K Aneks do znaczącej umowy
2,52
0,00
2019-08-07
UNIMA
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,42
0,00
2019-07-22
UNIMA
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,52
+0,79
2019-07-15
UNIMA
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,46
0,00
2019-06-19
UNIMA
U2K Aneks do znaczącej umowy
2,40
+2,50
2019-06-18
UNIMA
U2K Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
2,40
0,00
2019-06-18
UNIMA
U2K Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.
2,40
0,00
2019-06-03
UNIMA
U2K Aneks do znaczącej umowy
2,46
+0,81
2019-05-22
UNIMA
U2K Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2,40
0,00
2019-05-20
UNIMA
U2K QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,50
-3,20
2019-05-20
UNIMA
U2K Zawarcie znaczącej umowy
2,50
0,00
2019-05-10
UNIMA
U2K Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
2,74
0,00
2019-04-25
UNIMA
U2K RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2,92
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona