Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-10
HERKULES
HRS Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości
1,14
0,00
2019-10-08
HERKULES
HRS Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu
1,18
0,00
2019-09-30
HERKULES
HRS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,28
-13,28
2019-09-24
HERKULES
HRS Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.
1,28
-5,47
2019-07-22
HERKULES
HRS Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.
1,62
-7,41
2019-07-18
HERKULES
HRS Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
1,77
-4,52
2019-07-10
HERKULES
HRS Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
1,80
+1,11
2019-07-10
HERKULES
HRS Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
1,80
+1,11
2019-07-10
HERKULES
HRS Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.
1,80
+1,11
2019-06-14
HERKULES
HRS Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
2,25
-7,11
2019-06-13
HERKULES
HRS Rezygnacja Członka Zarządu Herkules S.A.
2,20
+2,27
2019-06-13
HERKULES
HRS Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2,20
+2,27
2019-06-12
HERKULES
HRS Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 czerwca 2019 roku
2,20
0,00
2019-05-30
HERKULES
HRS QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,30
0,00
2019-05-28
HERKULES
HRS Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2,39
-1,67
2019-05-28
HERKULES
HRS Powołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.
2,39
-1,67
2019-05-15
HERKULES
HRS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2,49
-3,61
2019-05-06
HERKULES
HRS Wycofanie z depozytu KDPW 4.650.000 akcji Herkules S.A. w związku z ich umorzeniem
2,51
-0,80
2019-05-06
HERKULES
HRS Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2018
2,51
-0,80
2019-04-30
HERKULES
HRS RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2,49
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 54
  • Następna strona