Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-04-16
HERKULES
HRS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2,50
+1,60
2019-04-12
HERKULES
HRS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2,50
-0,80
2019-04-12
HERKULES
HRS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2,50
-0,80
2019-04-05
HERKULES
HRS Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.
2,43
+0,41
2019-03-29
HERKULES
HRS Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
2,46
0,00
2019-03-06
HERKULES
HRS Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
2,53
-0,40
2019-03-05
HERKULES
HRS Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.
2,60
-2,69
2019-03-05
HERKULES
HRS Odwołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.
2,60
-2,69
2019-02-18
HERKULES
HRS Otrzymanie korekty do zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r, przesłanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
2,85
-4,21
2019-02-12
HERKULES
HRS Uzupełnienie składu Komitetu Audytu Herkules S.A.
2,84
-3,17
2019-01-31
HERKULES
HRS Wpis połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.
2,81
-1,07
2019-01-25
HERKULES
HRS Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 24 stycznia 2019 r.
2,86
-3,15
2019-01-24
HERKULES
HRS Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 4.650.000 akcji własnych
2,91
-4,81
2019-01-24
HERKULES
HRS Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
2,91
-4,81
2019-01-24
HERKULES
HRS Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
2,91
-4,81
2019-01-24
HERKULES
HRS Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 24 stycznia 2019 roku
2,91
-4,81
2019-01-23
HERKULES
HRS Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
2,77
-0,36
2019-01-23
HERKULES
HRS Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
2,77
-0,36
2019-01-18
HERKULES
HRS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2,80
-0,71
2019-01-16
HERKULES
HRS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2,85
-0,35
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona