Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

2013-10-18 18:28:00
IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

2013-10-18

18:28:00

(PL)-FINANSE-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-IMPERA CAPITAL SA-PLNFI0700018-07NFI

IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

18.10. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 104/2013

Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 17 października 2013 r. zawarł ze spółką FXDATA CORPORATION LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr (FXDATA), oraz ze spółką zależną Invento spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Invento) przy udziale spółki zależnej od Emitenta, Family Fund 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (FF2), umowę inwestycyjną (Umowa), której przedmiotem jest dokapitalizowanie Invento poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Invento i przystąpienie nowego wspólnika Invento, FXDATA.
Działania inwestycyjne FXDATA polegać będą na dokapitalizowaniu Invento poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento, i opłaceniu udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, wkładem pieniężnym w wysokości 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) złotych.
Działania Emitenta polegać będą na objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento, przy czym Strony Umowy, przewidziały, że opłacenie tychże udziałów nastąpi w drodze potrącenia z wierzytelnościami Emitenta względem Invento, których łączna wartość na dzień 30.10.2013 wyniesie 14.187.375,06 zł. Następnie przez dokonanie sprzedaży (Sprzedaż) przez Emitenta lub spółkę od niego zależną, odpowiedniej liczby udziałów na rzecz FXDATA, FXDATA docelowo obejmie 67% udziałów w kapitale zakładowym Invento.
W wyniku powyższych działań, dokonanych przez FXDATA oraz Emitenta, struktura tych podmiotów w Invento, docelowo będzie się przedstawiać następująco:
FXDATA - liczba udziałów 32.894, udział w kapitale zakładowym 67%
Emitent - liczba udziałów 13.575, udział w kapitale zakładowym 27,6%

W celu zabezpieczenia osiągnięcia rezultatu Sprzedaży, w przypadku jego braku, Emitent zobowiązał się zapłacić dodatkowe świadczenie pieniężne na rzecz FXDATA w wysokości 7.300.000 zł (siedem milionów trzysta tysięcy złotych), zabezpieczoną zastawem rejestrowym na udziałach Invento należących do Emitenta.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics