Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ACT zgoda na zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Pekao SA

2017-04-21 12:04:12
ACT zgoda na zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Pekao SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 17.03.2017, raportu bieżącego 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017, raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 oraz raportu bieżącego 6/2015 z dnia 24.04.2015 r. Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 20.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli Action S.A. w restrukturyzacji, na którym Rada Wierzycieli zaaprobowała wniosek Spółki w sprawie wyrażania zgody na zawarcie aneksu z Bankiem PEKAO S.A. na podstawie, którego Bank udzieli nowego finansowania w formie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym pod warunkiem nie ustanawiania nowych zabezpieczeń na rzecz Bank PEKAO S.A. i nie zwiększania dodatkowych zabezpieczeń. Powyższe uprawnia Spółkę do podpisania Aneksu nr 27 do Umowy nr 2005/1006392654 w rachunku bieżącym na podstawie, którego Bank udzieli Kredytobiorcy odnawialnego wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym (,,Kredyt") w złotych polskich (PLN), w dolarach amerykańskich (USD) lub euro (EUR). Kredyt będzie udzielony na okres do dnia 29 grudnia 2017 roku (,,Okres Kredytowania"). Do ostatniego dnia Okresu Kredytowania Kredyt jest odnawialny.
Maksymalna łączna wysokość Kredytu w dniu zawarcia Aneksu Nr 27 do Umowy - wynosi 9 135 456,79 EUR według kursu NBP z dnia zawarcia aneksu. Przedmiotowy kredyt ma być przeznaczony jest na finansowanie przez Kredytobiorcę jego bieżącej działalności.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics