Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

AWM Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

2017-09-13 22:20:15
AWM Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Zarząd spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent", ,,Spółka"), informuje, że w związku z otrzymanym w dniu 13 września 2017 r. zapytaniem akcjonariusza dotyczącym projektów Spółki, Emitent przedstawia poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1. W jakim terminie można się spodziewać finalizacji transakcji dot. dwóch kolejnych technologii - systemu do czyszczenia jamy ustnej (ang. oral care) (,,OC") oraz systemu do regulacji i utrzymywania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej (ang. cuff presure regulator) (,,CPR").
Odpowiedź Spółki: Oceniając stan procesu komercjalizacji technologii OC oraz CPR, a także biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte przy komercjalizacji pierwszej technologii (CSS - zamknięty system czyszczenia rurki intubacyjnej), Zarząd Spółki spodziewa się finalizacji procesu sprzedaży technologii OC i CPR w okresie najbliższych 12-24 miesięcy. Zarząd Spółki pragnie jednocześnie podkreślić, że naturalną cechą negocjacji biznesowych jest trudność oszacowania czasu ich trwania. Jeśli natomiast chodzi o proces monetyzacji wymienionych technologii, to postępuje on zgodnie z przyjętymi harmonogramami i budżetami. O wszelkich istotnych potencjalnych zmianach co do możliwych terminów finalizacji zakładanych transakcji sprzedaży dwóch kolejnych technologii Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował akcjonariuszy.
2. Czy Spółka planuje w jakiś sposób podzielić się zyskiem uzyskanym ze sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (ang. closed suction catheter airway maintenance system) z akcjonariuszami?
Odpowiedź Spółki: Obecna polityka Emitenta zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne w tym zakresie. Zarząd Spółki nie wyklucza przy tym możliwości przeprowadzenia przez Spółkę tzw. procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom Spółki oferty zakupu akcji, co wymaga uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej. W dniu 13 września 2017 roku Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. odmówiła zgody na rozpoczęcie programu skupu akcji własnych z uwagi na brak możliwości sfinansowania wynagrodzenia należnego akcjonariuszom zbywanych akcji z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Uzasadniając swoją decyzję, Rada Nadzorcza wskazała, że z uwagi na bieżący brak zdolności dywidendowej i precyzyjne w tym zakresie przepisy kodeksu spółek handlowych, rozpoczęcie skupu akcji własnych w 2017 lub 2018 roku wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego i nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wątpliwym prawnie nabyciem przez Spółkę akcji z odroczonym o co najmniej rok terminem płatności. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała, aby Zarząd podjął niezbędne kroki umożliwiające dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, po wypracowaniu przez Spółkę i wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za lata 2017 i 2018 zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału. Zarząd Spółki zamierza na bieżąco monitorować możliwości dzielenia się spodziewaną nadwyżką kapitałową i wypracowanymi zyskami, zarówno w formie procesu buy-back, jak również w formie wypłaty dywidendy. Wpływ do Spółki pierwszej, największej transzy płatności ze sprzedaży technologii CSS (prawie 23 mln PLN przy obecnym kursie EUR/PLN) spodziewany jest w pierwszych dniach października br., a kolejne transze rozłożone są w czasie, zgodnie z warunkami umowy, opisanej w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2017..
3. Czy obecna wycena spółki na GPW odzwierciedla wartość zbudowaną przez spółkę?
Odpowiedź Spółki: Zarząd Spółki co do zasady nie komentuje wyceny Spółki na rynku giełdowym i decyzji transakcyjnych akcjonariuszy. Jednakże widzimy niespotykany dysonans między sukcesem biznesowym, jakim była podpisana umowa sprzedaży pierwszej technologii Spółki, tj. systemu CSS, do notowanego na giełdzie w Nowym Jorku, globalnego lidera branżowego, a zachowaniem kursu akcji Airway Medix SA w ostatnich tygodniach. W ocenie Zarządu obecna wycena Spółki nie odzwierciedla wartości zbudowanej przez Spółkę i jest wysoce niedoszacowana przez uczestników rynku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics