Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ALI Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez Copernicus Capital TFI S.A. kontroli nad ALTUS 20 Fundusz Inwesty

2017-06-19 17:24:30
ALI Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez Copernicus Capital TFI S.A. kontroli nad ALTUS 20 Fundusz Inwesty

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017 r., informuje o otrzymaniu w dniu 19 czerwca 2017 r. od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Copernicus Capital TFI) informacji o zwrocie dokonanego w dniu 1 czerwca 2017 r. zgłoszenia zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu przez Copernicus Capital TFI kontroli nad ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej ALTUS 20 FIZ).

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK przedmiotowy zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu do UOKiK z uwagi na fakt, iż uprawnienia dające możliwość wywierania decydującego wpływu na działalność ALTUS 20 FIZ będą przysługiwać podmiotowi będącemu uczestnikiem tego funduszu, a nie Copernicus Capital TFI.

W związku z powyższym spełniony został warunek wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017 r., polegający na braku zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przejęcia zarządzania funduszem ALTUS 20 FIZ przez Copernicus Capital TFI.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics