Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

2017-04-21 16:13:10
EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Zarząd AmRest Holdings SE (,,AmRest", ,,Spółka") informuje o zawarciu w dniu 20 kwietnia 2017 roku transakcji nabycia 5 150 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 24 kwietnia 2017 roku.
Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:
1) Średnia cena nabycia akcji 342,86 PLN,
2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,
3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0243% kapitału zakładowego Spółki czyli 5 150 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 30 317 akcji czyli 30 317 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1429% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics