Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EAT Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

2017-04-21 14:32:34
EAT Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

W nawiązaniu do RB 73/2017 z dnia 06.04.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE (,,AmRest", ,,Spółka") informuje o zawarciu w dniu 20 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 96 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 20 kwietnia 2017 roku.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN - Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 160 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.
2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0005% kapitału zakładowego Spółki czyli 96 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 25 167 akcji czyli 25 167 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1186% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics