Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EAT Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

2017-06-19 17:13:42
EAT Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

W nawiązaniu do RB 83/2017 z dnia 12.04.2017 r. oraz RB 86/2017 z dnia 13.04.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE (,,AmRest", ,,Spółka") informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2017 roku transakcji zbycia 3 890 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 19 czerwca 2017 roku.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji:
- 70,00 PLN - 200 akcji,
- 81,00 PLN - 200 akcji,
- 81,82 PLN - 200 akcji,
- 223,50 PLN - 400 akcji,
- 0,00 PLN - 2 890 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 3 657 opcji (550 nadanych po cenie 47,60 PLN, 1 600 nadanych po cenie 70,00 PLN, 550 nadanych po cenie 78,00 PLN, 800 nadanych po cenie 86,00 PLN, 67 nadanych po cenie 130,90 PLN oraz 90 nadanych po cenie 223,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.
2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0.0183% kapitału zakładowego Spółki czyli 3 890 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 51 955 akcje czyli 51 955 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2449% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics