Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ART Korekta raportu ESPI nr 13/2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-06-19 16:04:13
ART Korekta raportu ESPI nr 13/2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej: ,,Spółka", ,,Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 13/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku. Korekta polega na dodaniu informacji, że: uchwała o powołaniu pana Piotra Woźniaka do składu Radu Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej.
Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako ,,Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej pana Mateusza Czajkowskiego z chwilą podjęcia uchwały.

Zarząd dziękuje panu Mateuszowi Czajkowskiemu za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

o Pana Roberta Ditrycha

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

o Pana Piotra Woźniaka

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała o powołaniu pana Piotra Woźniaka do składu Radu Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje CV zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej określające ich wykształcanie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2015-06-03 09:45 ARTEFE ART Zwołąnie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2015


Brak komunikatów spełniających wybrane kryteria
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics