Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ASS Dokonanie zmian w spółce zależnej Emitenta.

2017-05-19 22:22:07
ASS Dokonanie zmian w spółce zależnej Emitenta.

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ,,Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 19.05.2017r. , Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta tj. Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. , dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej do kwoty 500.000 zł. ( słownie : pięćset tysięcy złotych ) jak również zmiany nazwy tej spółki oraz zmiany przedmiotu jej działalności. Po zmianie spółka działać będzie pod firmą Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o., a przedmiotem jej działalności będzie działalność związana z budownictwem w tym między innymi wykonywanie robót budowlanych dla budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, mogłaby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics