Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

AWB Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi

2018-01-03 23:53:33
AWB Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (,,Emitent") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o. w Warszawie (,,Inwestor"), pisemne oświadczenie opatrzone datą 27 grudnia 2017 roku o rozwiązaniu umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 16A (,,Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 26 kwietnia 2017 roku. O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Podstawą oświadczenia o rozwiązania Umowy wskazaną przez Inwestora jest opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Pismo pełnomocnika Inwestora odnosi się także do rozliczenia kary umownej w kwocie 720.000,00 złotych oraz zawiera zastrzeżenie o możliwości wystąpienia przez Inwestora z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. Emitent nie zgadza się z zarzutami Inwestora. Emitent analizuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w świetle zdarzeń związanych z realizacją jej przedmiotu oraz wobec rzeczywistych przyczyn opóźnienia a także w kontekście renegocjacji warunków Umowy, które Emitent prowadził z Inwestorem w dobrej wierze. Stanowisko Emitenta na piśmie zostanie przedstawione Inwestorowi bez zbędnej zwłoki.

Rozwiązanie przez Inwestora Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-07-16 18:43 AWBUD AWB Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych 1,22 -4,92
2018-07-04 09:01 AWBUD AWB Korekta raportu bieżącego nr 29/2018 1,43 -3,50
2018-07-03 22:25 AWBUD AWB Zmiany w składzie Komitetu Audytu 1,43 -11,89
2018-07-03 18:30 AWBUD AWB Zmiany w składzie Zarządu Spółki 1,43 -11,89
2018-06-27 18:32 AWBUD AWB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 1,42
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics