Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

2013-08-19 16:43:00
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

2013-08-19

16:43:00

(PL)-HANDEL-HURT-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-1-PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA-PLBALTN00014-BALTONA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych emitenta

19.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 50/2013

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku otrzymał z Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie informację, że w okresie od 12 sierpnia 2013 roku do 16 sierpnia 2013 roku, w wykonaniu umowy o świadczeniu usług brokerskich i prowadzeniu rachunku inwestycyjnego w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi z dnia 23 stycznia 2012 roku, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Emitenta, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabył 787 akcji własnych Emitenta, każda o wartości nominalnej 0,25 PLN, podczas sesji giełdowej na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub wydania akcjonariuszom lub wspólnikom spółki przejmowanej, realizowanego w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2012 roku.

Nabyte za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. akcje własne Emitenta dają 787 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta i stanowią 0,007% kapitału zakładowego Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 5,76 PLN.

Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, w ramach tego programu Emitent nabył 97 246 akcji dających prawo do 0,865% głosów na WZA i 0,865% kapitału zakładowego Emitenta. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wyniosła 6,63 PLN.

Podstawa prawna: ő 12 w związku z ő 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics