Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BST Podpisanie umowy spółki BEST Capital Italy S.r.l we Włoszech

2017-04-21 18:02:44
BST Podpisanie umowy spółki BEST Capital Italy S.r.l we Włoszech

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa spółki BEST Capital Italy S.r.l z siedzibą w Mediolanie (BEST Capital Italy). Założycielami BEST Capital Italy są: (1) Emitent, który objął 51% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 35.700,00 (dzięki czemu BEST Capital Italy jest spółką zależną od Emitenta), (2) Ravioni, ks. - spółka zależna od Prezesa Zarządu Emitenta Krzysztofa Borusowskiego, która objęła 42% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 29.400,00 oraz (3) Marcus Capital, ks. - spółka zależna od Wiceprezesa Zarządu Emitenta Marka Kucnera, która objęła 7% udziałów o łącznej wartości nominalnej EUR 4.900,00. Udział ww. wspólników w kapitale zakładowym BEST Capital Italy odzwierciedla ich uprawnienia w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników BEST Capital Italy.

BEST Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami, na zasadach ściśle określonych w prawie włoskim. Struktura ta zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez BEST Capital Italy będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącymi do Grupy Kapitałowej BEST. Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów.

W ocenie Emitenta, ekspansja zagraniczna pozytywnie wpłynie na rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta, przyczyni się do dywersyfikacji aktywów oraz wzrostu przychodów Grupy.

O dalszych działaniach inwestycyjnych na terenie Włoch, w tym o nabyciach portfeli wierzytelności, Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z właściwymi przepisami.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics