Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

LWB Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

2018-09-14 13:10:48
LWB Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

Zarząd LW Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14.09.2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 7.09.2018 r. rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24.08.2018 r.

Przedmiotowe zmiany Statutu dotyczą:

1. zmiany dotychczasowego § 14 ust. 7 w brzmieniu: ,,7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.", który otrzymał nowe brzmienie: ,,7. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 6, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 6 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) i 4), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników."

2. wykreślenia w § 14 ust. 9 w brzmieniu: ,,9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej."

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. zmiany.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 1 RMF GPW.

Załączniki
Pobierz załącznik 1
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics